Azure migratie, uitdagend en complex?

Organisaties die gewend zijn om systemen on premises te draaien vinden het vaak te uitdagend uit security, privacy en andere overwegingen om naar de cloud over te stappen. Veranderen is lastig en doet pijn. Om echter concurrerend te blijven in het werkveld hebben veel organisaties het juist nodig om wendbaar te zijn en meer snelheid te maken. Azure biedt deze wendbaarheid op een veilige wijze met de nodige oplossingen. Niet alles hoeft naar de cloud, maar om meer waarde te bieden naar klanten en betere werknemerstevredenheid te realiseren is het aan te raden toch nog eens te kijken naar de opties om bepaalde systemen naar de cloud te brengen.

Een externe, objectieve adviseur kan helpen om een roadmap op te stellen voor succes. Dat is eerder een besparing dan een investering, omdat processen dan echt goed doorgrond worden en oplossingen objectief worden beoordeeld. In mijn werk kom ik dergelijke vraagstukken met grote regelmaat tegen. Vooral de IT professionals zijn dan tegen. Als management de verandering door wil maken en de juiste stakeholders met mandaat aan boord zijn, dan kan de Azure migratie succesvol worden opgezet.

Mijn vijf tips voor een succesvolle Azure migratie 

  1. Zorg voor stakeholders met de juiste mandaat
  2. Neem de mensen in de organisatie mee door middel van workshops en biedt oplossingen
  3. Doorgrond processen en schat workload in voor een goede roadmap
  4. Ken de cloud regels en weeg af wat je wel of niet naar de cloud brengt
  5. Kies de juiste oplossingen

Zorg dat management mee is 

De juiste stakeholders met mandaat hebben is cruciaal voor de start van een migratie. Vooral ook om het de migratie met succes af te ronden. Als het even moeilijk wordt en in de organisatie tegen de eerste uitdagingen aangelopen wordt in het veranderproces dan moeten zij ruggensteun geven voor dat laatste zetje. Dat spreekt op zich nog wel voor zich, management moet on board zijn. Maar het ook cruciaal om de mensen in de organisatie mee te nemen. Zij voelen immers de verandering in hun dagelijks werk. Dat kan je niet opdringen, daar moet je in investeren. Dat brengt bij direct bij tip 2. 

Neem de mensen in de organisatie mee 

Mensen zijn gewoontedieren, wat we gewend zijn houden we graag aan vast. Veranderen vinden we vaak lastig, helemaal als het opgedrongen wordt. Wanneer je begrijpt welke pijn medewerkers hebben in hun processen, dan kan je hier een oplossing voor zoeken in de Cloud migratie. Door juist te focussen op de oplossingen krijg je mensen eerder bereid om mee te gaan in de verandering. Daarnaast is het verstandig om te investeren in workshops die de verandering ondersteunen. Leg uit hoe mensen hun werk kunnen doen, welke voordelen zij kunnen genieten en maak deze experience ook echt leuk. Dan wordt veranderen ontvangen met een andere emotie. 

Doorgrond processen en schat workload in voor een goede roadmap 

Om een succesvolle implementatie te realiseren is het belangrijk om te weten wat de processen en activiteiten binnen de organisatie zijn. Hoe lopen de paden en wat zijn de afhankelijkheden. Dit lijkt heel simpel, maar dit is lang niet altijd even gemakkelijk wanneer er met meerdere systemen gewerkt wordt. Wanneer alles goed in kaart gebracht is, kan afgewogen worden welke activiteiten en systemen wel of niet van toegevoegde waarde zijn om naar de cloud te brengen. Het is immers geen all or nothing verhaal en kan ook gefaseerd plaatsvinden. Maak daarvoor een roadmap met duidelijke keuzes en haalbare opleveringenstermijnen. Wanneer deadlines gehaald worden draagt ook dit bij aan een positieve sfeer omtrent de verandering. 

Ken de cloudregels en weeg af wat je wel of niet naar de cloud brengt 

In mijn introductie gaf ik al aan, veel IT’ers die gewend zijn om systemen on prem te hebben draaien zijn wars van de cloud. Dit vaak onder het motto dat het niet veilig zou zijn of dat de patriot law inbraak doet. Maar dat is allemaal lang zo relevant niet meer. Microsoft heeft ook servers in Europa staan vandaag de dag. Een Azure migratie vergt echter een hele andere denkwijze omdat we hier te maken krijgen met CICD, Continuous Integration en Continuous Delivery. Daarom moet het IT apparaat in de organisatie nieuwe kennis ontwikkelen over pipelines en leren denken in code. Dit vergt tijd, aandacht en de nodige opleidingen. Zodat niet alleen het werk naar de cloud gebracht kan worden, maar daar ook kan worden onderhouden. Een externe adviseur kan helpen in de eerste stappen en ook opleidingen opnemen in de roadmap voor een succesvolle migratie. 

Kies de juiste oplossingen 

Wanneer we het landschap in kaart hebben en we weten de processen, dan kunnen we afwegen wat er wel of niet naar de cloud gebracht kan worden. Hoe we dit doen kan via vele diverse opties. Zo kunnen we kiezen uit PaaS, IaaS en SaaS oplossingen. Wat wanneer het beste werkt is afhankelijk van de specifieke situatie. Vrijwel alle organisaties zijn vandaag de dag afhankelijk van hun software, die niet altijd in een standaard oplossing te vertalen zijn. Juist voor die klantportalen die niet in SaaS of andere services te borgen zijn, is Azure migratie een goede overweging. Een oplossing die schaalbaar is en futureproof gemaakt kan worden met de juiste keuzes. 

Auteur: Jasper Adolfs 

Vragen?

Heb je naar vragen over dit artikel of wil je meer weten over wat wij doen? Stel je vraag dan meteen!

Contact

Heb je een vraag of wil je de route naar één van onze kantoren inplannen?
Via onderstaande button vind je al onze contactgegevens!