MAATSCHAP

Business Intelligence & Datawarehousing

EFFICIËNT MET BIG DATA

ONZE ROLLEN EN SPECIALISMEN

Maatschap Business Intelligence & Datawarehousing is een groep ondernemers (maten) met een passie voor data effectiviteit. De vraag hoe ga je als bedrijf effectief met grote hoeveelheden data om is dagelijkse kost voor maten van Maatschap Business Intelligence & Datawarehousing. Maatschap Business Intelligence & Datawarehousing is gespecialiseerd in het gehele proces: Analitics, Front & Back-end en heeft kennis van het opbouwen van een degelijke, toekomstbestendige infrastructuur.

De rollen

DE ROLLEN

Data Scientist
Data Engineer
Data Architect
BI Solution Architect
ETL Developer
BI Architect
BI Consultant
BI Analist
BI Manager

De technieken

DE TECHNIEKEN

Maatschap Business Intelligence & Datawarehousing (BI-DWH) een diverse groep ondernemers (maten) die dankzij een breed kennisportfolio (volledige BIDWH keten) haar klanten kunnen adviseren. Als het nou gaat om het creeren van een volledig nieuwe infrastructuur of juist het beschikbaar stellen van management data voor de organisatie om zo haar concurrentiepositie voor te blijven. De Maatschap Business Intelligence & Datawarehousing staat voor innovatie en relatie. Een betrouwbare gespecialiseerde BI-DWH partner!

De voordelen

DE VOORDELEN

TFG bied altijd een achtervang, zowel vanuit begeleiding evenals financieel. Je staat er nooit alleen voor!
De collega ondernemers (maten) helpen met het creeren van new business opportunities
De evenementen met de maatschap als TFG breed zijn erg interessant

TECHNOLOGY RADAR

Met behulp van de Technology Radar brengen we overzichtelijk in kaart welke nieuwe en bestaande technologieën, tools en werkwijzen het meest kansrijk zijn om de business en/of organisatie te verbeteren. Dat helpt om buzz van daadwerkelijke innovatie, en experiment van productierijp te onderscheiden.

De verschillende technologieën worden in de radar op twee manieren gecategoriseerd: in kwadranten en in ringen. De kwadranten representeren verschillende soorten van technologie. De ringen geven de fase in de adaptie levenscyclus weer.

De radar heeft vier ringen:

On hold: met deze categorie bedoelen we technologie die we niet (meer) willen inzetten. Dit kunnen nieuwe technologieën zijn die nog onvoldoende zijn bewezen of technologieën waar we afscheid van gaan nemen. Dit wordt alleen nog ingezet als er een hele goede reden voor is.

Assess: onderwerpen om te onderzoeken, maar worden nog niet ingezet voor opdrachtgevers.

Trial: deze onderwerpen kunnen worden ingezet in pilot-projecten om ervaring op te doen.

Adopt: technologie die wordt ingezet voor opdrachtgevers, omdat deze zijn waarde heeft bewezen.

Tech Radar Business Intelligence & Datawarehousing
Bekijk de PDF

Wie maakt de meeste impact? ML of BI?

Twee maten uit de maatschap ML en twee uit de maatschap BIDWH gingen met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen van ML en BI. Aan de hand van vier stellingen wordt het gesprek gevoerd en het gesprek wordt afgerond met de hoofdvraag: Wie maakt de meeste impact? De volgende stellingen werden besproken:

1. TOOLS VS PROGRAMMEERTAAL
2. DATAWAREHOUSE VS DATALAKE
3. VRIENDEN OF VIJANDEN
4. WIE MAAKT DE MEESTE IMPACT?

Vraag hier de volledige uitzending aan!

Business Intelligence & Datawarehousing

Welke klanten hebben we in deze maatschap?

DE ONDERNEMERS VAN DEZE MAATSCHAP

Ontmoet de mensen achter de maatschap

No items found