FACT

Feitelijk en resultaatgericht

Onze rollen en specialismen

Maatschap Fact is een gewaardeerd collectief van zelfstandige professionals die met passie klanten helpen hun resultaten te bereiken. Tevens zet de maatschap zich in om samen met de klant de business processen en de daarbij ondersteunende IT systemen aan te passen. Dit doen we met respect, we versterken elkaar en delen onze expertise graag met klanten.

maatschap-rollen

De rollen

Business Analist
Information Analist
Project Manager
Programma Manager
Product Owner
Scrum Master
Agile Coach

De technieken

Maatschap Fact assisteert vele klanten op verschillende niveau en business onderdelen. Hiervoor maakt de Maatschap Fact gebruik van Business-, Proces-, Informatieanalyse; Project- en Programmamanagement.

maatschap-voordelen

De voordelen

Saamhorigheid, elkaar helpen ondernemen, gezamenlijk naar meetings en events gaan.
Plezier, sociale connectie, Maatschap uitjes.
Vrijheid en inspiratie, eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid, eigen waarde.

Technology radar

Met behulp van de Technology Radar brengen we overzichtelijk in kaart welke nieuwe en bestaande technologieën, tools en werkwijzen het meest kansrijk zijn om de business en/of organisatie te verbeteren. Dat helpt om buzz van daadwerkelijke innovatie, en experiment van productierijp te onderscheiden.

De verschillende technologieën worden in de radar op twee manieren gecategoriseerd: in kwadranten en in ringen. De kwadranten representeren verschillende soorten van technologie. De ringen geven de fase in de adaptie levenscyclus weer.

De radar heeft vier ringen:

On hold: met deze categorie bedoelen we technologie die we niet (meer) willen inzetten. Dit kunnen nieuwe technologieën zijn die nog onvoldoende zijn bewezen of technologieën waar we afscheid van gaan nemen. Dit wordt alleen nog ingezet als er een hele goede reden voor is.

Assess: onderwerpen om te onderzoeken, maar worden nog niet ingezet voor opdrachtgevers.

Trial: deze onderwerpen kunnen worden ingezet in pilot-projecten om ervaring op te doen.

Adopt: technologie die wordt ingezet voor opdrachtgevers, omdat deze zijn waarde heeft bewezen.

FACT

Welke klanten hebben we in deze maatschap?

De ondernemers van deze maatschap

Ontmoet de mensen achter de maatschap

Rob van Wees

Marc Jong-A-Lock

Mark Klein

Jan Moens

Suniel Chedie

Marcel van Dorp

Martin Groeneveld

Wim Sam-Sin

Sylvie Kleinlangevelsloo

Justin Kuipers

Eric Fickel

Erik Klaassen

Christa van Ittersum

Dennis Biesma

Wim Pauwels

Andre Taal

Wil jij je ook aansluiten bij een maatschap als FACT?

Zoek jij maximale ondersteuning en wil je samen ondernemen en werken aan uitdagende opdrachten, sluit je dan aan bij The Future Group.