MAATSCHAP

FREEIT

ORACLE ONTWIKKELINGEN

ONZE ROLLEN EN SPECIALISMEN

FreeIT is de eerste en oudste maatschap van The Future Group. Al meer dan 15 jaar zetten de maten zich in op projecten binnen het brede en groeiende Oracle landschap. FreeIT bestaat inmiddels uit bijna 40 maten, en biedt een samenwerkingsverband waar ook een aantal Oracle Aces zich bijzonder prettig bij voelt. De maten richten zich op projecten op het vlak van architectuur, ontwikkeling en beheer, of een combinatie daarvan.

Agile Partners

DE ROLLEN

Oracle Middleware Architect/Consultant/
Developer/Administrator
Oracle BI Consultant/Developer
Oracle Application Consultant/Developer

Agile Partners

DE TECHNIEKEN

Oracle Database Administrator. Oracle technologieën en technieken waar FreeIT expertise van in huis heeft:
Soa Suite;
BPM / Oracle Service Bus;
Weblogic Server;
Cloud diensten: SaaS, PaaS, IaaS;
ADF;
EBS;
Database App Development: APEX, Pl/Sql; Designer/Forms;
Warehouse Builder & ODI;
Database Administration;
Performance Tuning;
HA (RAC en Dataguard);
Exadata.

Agile Partners

DE VOORDELEN

Sales netwerk van TFG
Kennisdeling binnen de Maatschap
Sociale verbinding

TECHNOLOGY RADAR

Met behulp van de Technology Radar brengen we overzichtelijk in kaart welke nieuwe en bestaande technologieën, tools en werkwijzen het meest kansrijk zijn om de business en/of organisatie te verbeteren. Dat helpt om buzz van daadwerkelijke innovatie, en experiment van productierijp te onderscheiden.

De verschillende technologieën worden in de radar op twee manieren gecategoriseerd: in kwadranten en in ringen. De kwadranten representeren verschillende soorten van technologie. De ringen geven de fase in de adaptie levenscyclus weer.

De radar heeft vier ringen:

On hold: met deze categorie bedoelen we technologie die we niet (meer) willen inzetten. Dit kunnen nieuwe technologieën zijn die nog onvoldoende zijn bewezen of technologieën waar we afscheid van gaan nemen. Dit wordt alleen nog ingezet als er een hele goede reden voor is.

Assess: onderwerpen om te onderzoeken, maar worden nog niet ingezet voor opdrachtgevers.

Trial: deze onderwerpen kunnen worden ingezet in pilot-projecten om ervaring op te doen.

Adopt: technologie die wordt ingezet voor opdrachtgevers, omdat deze zijn waarde heeft bewezen.

Tech Radar Free IT
Bekijk de PDF

FREEIT

Welke klanten hebben we in deze maatschap?

DE ONDERNEMERS VAN DEZE MAATSCHAP

Ontmoet de mensen achter de maatschap

No items found