Sinds 1 januari 2024 is het nieuwe omgevingsloket live! Zaken die vallen onder de Omgevingswet kunnen nu geregeld worden via het nieuw ontwikkelde platform. RWS (Rijkswaterstaat) is een van de ontwikkelpartners van dit nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Sinds 2017 zijn we als TFG betrokken door de inzet van verschillende maten uit verschillende maatschappen.
De missie van RWS-DSO is een systeem te ontwikkelen, in gebruik te nemen, te beheren, dat het oude omgevingsloket volledig vervangt en daarbij de mogelijkheid biedt om aanvullende functionaliteiten te ontsluiten. Uiteindelijk is het doel om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om initiatieven in het land te laten uitvoeren met daarbij minder werk voor de bevoegde gezagen. Kijk vooral hier even rond als je nieuwsgierig bent! Wil je meer informatie over het stelsel? Kijk dan hier.

Ontwikkeling van het nieuwe digitale Omgevingsloket
Onze opdracht is het nieuwe digitale Omgevingsloket en een groot deel van het onderliggende ‘stelsel voor derden’ te ontwikkelen. Aan de inkomende kant van het Omgevingsloket ontvangen we ‘vragenbomen’ en ‘omgevingsdocumenten’ van andere ketenpartners (bevoegde gezagen, Kadaster). Vragenbomen worden vastgelegd in STTR-bestanden (STTR is een zelf ontwikkelde extensie op DMN) en bevatten bijvoorbeeld de businessregels waarmee kan worden afgeleid of je wel of niet die boom voor je deur mag kappen. Aan de andere kant moeten we deze vragenbomen op een slimme, dynamische en efficiënte wijze aan de eindgebruikers (het Omgevingsloket en Open Stelsel voor Derden) serveren, zodat jij en wij bijvoorbeeld een vergunningcheck (“heb ik een vergunning nodig?”) kunnen doen. De gebruiker wordt daarbij geholpen door gebruik te maken van informatie uit registers zoals de BRP, RCE, BAG, Handelsregister, eHerkenning, eIDAS, DigiD, het OIN-register en meer.

De uitdaging is een systeem te ontwikkelen dat in staat is de informatiebehoefte van een bevoegd gezag voor bijvoorbeeld het verwerken van een complexe vergunningsaanvraag om te zetten in een snel en efficiënt proces voor deA gebruiker. Een vergunningscheck of vergunningsaanvraag kan resulteren in vragen van alle soorten bevoegde gezagen (Rijk, waterschap, provincie, gemeente). Dit betekent dat er meer dan 100.000 vragenbomen vanuit het geheugen van een service direct beschikbaar moeten zijn om uit te kunnen voeren. Voordat de vragen aan de gebruiker gepresenteerd worden, is het wel fijn als deze zo mogelijk vast zijn voor-ingevuld en ontdubbeld (verschillende bevoegde gezagen hebben vaak sterk op elkaar lijkende vragen). Bij voorkeur zijn dan ook gelijk alle niet meer relevante vragen gefilterd.

Sommige vragenbomen bevatten meer dan 100 vragen. Op basis van de antwoorden kan grotendeels geautomatiseerd een beslissing worden genomen over het type vergunning dat je misschien nodig hebt of dat het voldoende is een melding te doen bij je gemeente.

Ondersteuning vanuit TFG
Een aantal TFG-maten zijn ingezet (geweest) bij de RWS-teams, maar ook bij het Kadaster of Logius. In het team ‘toepasbare regels’ werken Laurens Koning en Robert Krom (Business Analist) samen om de businessregels (vragenbomen, STTR) uitvoerbaar te maken en beschikbaar te stellen aan het stelsel. Bij het ‘gebruikerstoepassing’ team dat het zichtbare Omgevingsloket ontwikkelt is Marc Otten onlangs uitgestroomd. Bij het Regels-maken team is Farley Samson ingezet bij het testen van een gedeelde vragenset, maar ook testautomatisering op contentbeheer. Wim Sam-Sin is als PO werkzaam bij het technisch beheer team. Dit team houdt zich vooral bezig met releasen en het ontwikkelen van de CI/CD-omgeving.

Wanneer nodig weten we elkaar goed te vinden!

Meer weten over de impact die onze TFG’ers maken?

Lees ook de verhalen van andere TFG’er en hoe zij hun opdrachtgevers verder helpen:

Sebastiaan koning als DevOps Engineer bij de NS

TFG IT-professionals hebben cruciale rol in Medux’s technologische transformatie

Vragen?

Heb je naar vragen over dit artikel of wil je meer weten over wat wij doen? Stel je vraag dan meteen!

Contact

Heb je een vraag of wil je de route naar één van onze kantoren inplannen?
Via onderstaande button vind je al onze contactgegevens!