MAATSCHAP

AGILE PARTNERS

VAN SCRUM MASTER TOT PRODUCT OWNER

DE SPECIALISMEN VAN AGILE PARTNERS

De maatschap Agile Partners is een groep ondernemers (maten) die samen met hun klanten werken aan een Agile wereld. De maten uit Agile Partners zijn stuk voor stuk professionals die hun sporen hebben verdiend met Agile ontwikkeling. Er is expertise in huis op bijna elk Agile onderwerp, van Scrum Master tot Coach en van Product Owner tot Teamleider, van evolutie tot revolutie. Pioneering, meebrengen van nieuwe kennis en voorbij de horizon kijken zijn kenmerken van de maatschap.

De rollen

DE ROLLEN

Scrum Master
Agile Coach
Product Owner
Trainer / coach Agile
Transformatiecoach

De technieken

DE TECHNIEKEN

Maatschap Agile Partners komt om de 6 weken samen en bespreekt daar de actualiteiten en praktijk situaties. Wij houden ons bezig met alles op gebied van Agile werken.

De voordelen

DE VOORDELEN

Ontwikkeling van jezelf en elkaar.
Netwerkend en sociaal collectief.
Open Space sessies die je helpen om complexe situaties in een ander perspectief te zien.

TECHNOLOGY RADAR

Met behulp van de Technology Radar brengen we overzichtelijk in kaart welke nieuwe en bestaande technologieën, tools en werkwijzen het meest kansrijk zijn om de business en/of organisatie te verbeteren. Dat helpt om buzz van daadwerkelijke innovatie, en experiment van productierijp te onderscheiden.

De verschillende technologieën worden in de radar op twee manieren gecategoriseerd: in kwadranten en in ringen. De kwadranten representeren verschillende soorten van technologie. De ringen geven de fase in de adaptie levenscyclus weer.

De radar heeft vier ringen:

On hold: met deze categorie bedoelen we technologie die we niet (meer) willen inzetten. Dit kunnen nieuwe technologieën zijn die nog onvoldoende zijn bewezen of technologieën waar we afscheid van gaan nemen. Dit wordt alleen nog ingezet als er een hele goede reden voor is.

Assess: onderwerpen om te onderzoeken, maar worden nog niet ingezet voor opdrachtgevers.

Trial: deze onderwerpen kunnen worden ingezet in pilot-projecten om ervaring op te doen.

Adopt: technologie die wordt ingezet voor opdrachtgevers, omdat deze zijn waarde heeft bewezen.

Tech Radar Agile Partners
Bekijk de PDF