OVER ONS

THE FUTURE GROUP

The Future Group

Wie zijn wij?

The Future Group organisatie is actief vanuit haar maatschap kantoor in Zoetermeer. Inmiddels werken circa 30 medewerkers op de payroll van The Future Group als een hecht team samen vanuit het maatschap kantoor in Zoetermeer om de maatschappen maximaal te ondersteunen. De gedachte hierachter is dat je als ondernemer wilt doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt; simpelweg de inhoud van je vak. Hierdoor behouden we maximale focus op de business bij onze klanten. Het kantoor is tevens de ontmoetingsplaats voor de The Future Group ondernemers en de thuisbasis voor maatschap vergaderingen en kennisdagen.

The Future Group
zzp ondernemer

Maatschappen

Ons expertise netwerk

Voor ieder van de maatschappen (en de ondernemers hierin) gelden dezelfde onderlinge samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst tot maatschap. In deze overeenkomst voor onbepaalde tijd is onder andere vastgelegd dat het dagelijks bestuur van de maatschap berust bij The Future Group B.V., één van de maten in de maatschap. Het dagelijks bestuur is zelfstandig bevoegd voor dagelijkse, in de overeenkomst, gespecificeerde handelingen. Wel dient het bestuur van de door haar  verrichtte rechtshandelingen verslag uit te brengen in de maatschap vergadering.  Voor andere handelingen die hierbuiten vallen heeft het bestuur de goedkeuring van de maten nodig. Bij The Future Group is er geen hiërarchie. Beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen (75% of meer).

Om het expertisenetwerk van The Future Group bij sterk groeiende omvang goed georganiseerd te houden heeft het dagelijks bestuur, namens de maten, een kantoordirectie aangesteld. De kantoordirectie is onder andere eindverantwoordelijk voor het functioneren van het personeel dat de ondernemers ondersteund op het gebied van bijvoorbeeld marketing, acquisitie, administratie, financiën etc.

Sinds mid 2020 heeft The Future Group een team in Zuid Nederland.

The Future Group Tijdslijn

zzp IT

De oprichters van The Future Group

Vanuit hun verwondering voor de enorme marges in de IT, bedachten Pascal de Koning en Bart Timmer in 1999 een nieuwe onderneming. Het werd een maatschap voor zelfstandige IT professionals. Voor de financiering van hun plan klopten ze aan bij Pascal’s jeugdvriend John Ewbank, die in de jaren daarvoor al grote successen boekte in de muziekindustrie. Gedrieën stonden ze aan de wieg van The Future Group.

Wil je het volledige verhaal lezen van de oprichters van The Future Group, klik dan op de button.

Lees het artikel over de oprichters van The Future Group
TFG collectief

Meer informatie over ons?

WIJ KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

Join us