1000 dagen in de toekomst | Arno Commandeur

Vandaag ben ik op de kop af 1000 dagen betrokken bij The Future Group, een community van ondernemers die voor mij het organisatiemodel van de toekomst vertegenwoordigt. Een mooi moment om stil te staan wat er speelt en wat er is gebeurd.

Tijdens mijn studie werd je op hogescholen en universiteiten klaargestoomd voor een levenslange baan bij een multinational. Dat was het hoogst haalbare in het leven. Nu zijn de tijden totaal anders. ‘Life time employment’ voelt tegenwoordig voor jonge mensen ongeveer als ‘life sentence’, levenslange gevangenisstraf. Professionals willen werken bij een organisatie waar ze interessante opdrachten kunnen doen, zich kunnen ontwikkelen en als het even kan ook nog een organisatie die een waardevolle betekenis levert aan de maatschappij. Jonge mensen willen niet meer ergens 25 jaar werken. Ze doen een interessante opdracht en als deze is afgerond kijken ze weer verder. Ongeacht hun dienstverband. Daarmee zijn feitelijk een groot deel van alle hoger opgeleide werknemers zelfstandige professionals geworden. Ze stippelen zelf hun loopbaan uit. Daar hebben ze geen MD programma of HR afdeling voor nodig.

Vanuit die behoefte aan zelfstandigheid en zelfontplooiing is ooit The Future Group ontstaan. Het is de missie van The Future Group om aan zelfstandige professionals een soort ecosysteem te bieden waarin ze zelfstandig kunnen opereren door het beste uit elkaar te halen. Daarmee heeft een zelfstandige professional het beste van twee werelden; de vrijheid van ondernemen maar met een netwerk dat ontzorgt, faciliteert en inspireert. Wij zijn met recht een community van ondernemers.

We zijn daarmee eigenlijk het organisatiemodel van de toekomst. Geen mensen in vaste dienst maar een exclusief samenwerkingsverband. Onze professionals zijn volledig vrij ondernemer maar zijn niet vrijblijvend lid van The Future Group. Ik denk dat over een jaar of twintig de huidige corporates ook steeds meer zo’n vergelijkbare vorm gaan aannemen. Tijdelijke coalities van competenties. The Future Group is strategisch enigszins te vergelijken met AirBnB of Uber. We zeggen vaak dat we een van de grootste IT bedrijven van Nederland zijn zonder dat we personeel in dienst hebben. Eigenlijk is strategisch gezien The Future Group nog een veel puurder platformconcept dan genoemde merken. Want bij ons is er geen enkele discussie over werknemerschap of opdrachtgeverschap. Onze professionals zijn volledig zelfstandig en volkomen vrij in het kiezen van hun eigen werkwijze.

Grappig genoeg hebben we die moderne organisatie vormgegeven in maatschappen, een best ouderwetse juridische vorm. Onze professionals zijn allemaal maat in een van onze gespecialiseerde maatschappen. Sterker nog, ik maak graag de vergelijking met middeleeuwse gildes; waar vakgenoten zich organiseerden om kwaliteit van het vakmanschap hoog te houden en elkaar te ondersteunen bij het genereren van business.

Ik noemde zojuist The Future Group een ecosysteem, en zo zie ik het ook. We zijn geen bedrijf of corporate maar een groep vakmensen die continu in beweging is. We zijn een organisme in plaats van een organisatie. Voor de ontwikkeling van dat organisme maken we al enkele jaren gebruik van onze zogenaamde Technology Radar. Jaarlijkse vragen we aan al onze specialisten om eens kritisch naar hun markt te kijken, de technologieën die ze hanteren en de methodieken die daarbij gebruikt worden. We vragen om te signaleren welke ontwikkelingen ze zien. Op basis van die analyse bepalen we welke kennis en technologie belangrijk is of gaat worden voor onze maten en hun opdrachtgevers. Voor de nieuw gesignaleerde ontwikkelingen gaan we opleidingen organiseren die we aan onze maten aanbieden in onze TFG Academy, we zetten nieuwe maatschappen op om deze technologie in huis te halen en we organiseren kennismeetings met de opdrachtgevers van onze maten om vakinhoudelijk met elkaar te sparren. Zo laten we kennis stromen.

Kennis laten we ook stromen door een van onze succesvolle startups; The Future Partners. Dat is zoals ze zelf zeggen “het eigenwijze zusje van The Future Group”. Is TFG exclusief voorbehouden aan IT-professionals met minimaal zeven jaar relevante ervaring, The Future partners is er juist op gericht om jongere professionals hun eerste stappen te laten zetten als zelfstandige professional. In een driejarig programma begeleiden we deze professionals naar allround freelance professionals. Daarmee bieden we het enige ondernemersprogramma aan van Nederland. En we bieden een mogelijkheid om kennis binnen te halen van vakgebieden die soms pas enkele jaren oud zijn.

The Future Group wil zich profileren als een A-merk; alleen de betere professionals worden toegelaten als maat in een maatschap. Dat is geen snelle marketingpraat maar dat hebben we geïncorporeerd in onze manier van werken. Of een potentiele maat mag toetreden tot een maatschap wordt door niemand anders bepaald dan door de maten uit betreffende maatschap. Zij kunnen tenslotte het best beoordelen of de potentiele nieuwe maat kwalitatief een aanvulling is in de maatschap.

We zijn niet alleen technologisch en vakinhoudelijk een A-merk, we worden door de politiek en in het werkveld ook als een voorbeeld gezien hoe ZZP’ers zichzelf succesvol kunnen organiseren. Daarom organiseert The Future Group enkele keren per jaar een zogenoemde Politieke Ronde Tafel. Hierin slaan we een brug tussen enerzijds de praktijk van zelfstandig werken bij zowel onszelf als bij een groep van onze opdrachtgevers en anderzijds de politiek.

Mijn boodschap richting de politiek is overigens telkens hetzelfde: de politiek moet de zelfstandige professional niet zien als een arbeidsrechtelijk probleem dat moeten worden opgelost maar moet inzien dat de zelfstandigen moeten worden gefaciliteerd zodat ze kunnen blijven zorgen dat kennis en ervaring snel kan stromen tussen bedrijven zodat ze kunnen blijven innoveren en concurreren.

De afgelopen duizend dagen hebben ons geconfronteerd met tal van uitdagingen. Waarbij corona natuurlijk een hele grote was. Maar daar hebben we ons uitstekend doorheen gewerkt. Ik ben er uitermate trots op dat onze maten ook in deze crisis zich snel hebben aangepast en juist succesvoller opereren dan ooit. Ook al is het best wel jammer dat we elkaar de afgelopen tijd minder fysiek hebben gezien dan we zouden willen.

Mijn eerste millenium bij The Future Group geeft veel energie om er nog een lange tijd aan te plakken. We zijn nog lang niet klaar. De komende jaren gaan we nog meer energie steken om onze community nog ondernemender te maken. Door onze maten te faciliteren om meer product- en uur-onafhankelijk te werken. Door hun diensten schaalbaarder te maken en daar waar mogelijk recurring business te genereren. Er valt nog een wereld te winnen. De wereld lacht ons toe…..

Arno Commandeur
Algemeen Directeur The Future Group

DEEL DIT BERICHT IN JE NETWERK:

MEER LEZEN?

Bekijk hier alle blogs.

Alle blogs