Is Planning Poker nog wel relevant

Steeds meer Agile Coaches laten Planning Poker vallen als practice in het Agile werken. Dit veelal omdat het Scrum Team ervaring met elkaar heeft opgedaan en het toepassen van Planning Poker geen echte bijdrage meer levert aan de voorspelling van werk. Dat begint vaak met, het is wel duidelijk dat het item 5 moet zijn of 2. Maar werk je nu niet zo lang samen als Scrum Team, dan is het een goede practice om Planning Poker toe te passen. Met Planning Poker kan je lange inhoudelijke discussies inkorten. Niet alles hoeft gezegd te worden; misschien hebben de teamleden al vergelijkbare inzichten opgedaan. Ook nieuwe werkzaamheden kunnen voor onvoorziene extra’s zorgen die je beter vooraf kunt inschatten wanneer je deze practice wel toepast. Nu we allemaal thuiszitten door Corona lijkt het allemaal toch weer anders te lopen. Niet vreemd dat ook de ervaren teams Planning Poker weer uit de kast pakken. Wordt Planning Poker weer een hot item?

Hoe zat het ook alweer? Planning Poker uitgelegd

Planning Poker wordt gebruikt om de complexiteit van een user story gezamenlijk in te schatten. Dit zegt iets over de hoeveelheid werk die het development team verwacht te moeten besteden aan de specifieke user story. Per story wordt de complexiteit ingeschat en bediscussieerd om ook eventuele tegenvallers te beperken/voorkomen. Over het algemeen gaat het team hiermee aan de slag tijdens de refinement. De Product Owner komt met de geprioriteerde user stories van de product backlog. Het team gaat vervolgens met de verschillende items aan de slag.

Planning Poker

Soms is het nodig dat de Product Owner een user story nog even goed toelicht. Wanneer dit duidelijk is en de items bepaald zijn kan het inschatten per item beginnen. Deze activiteit ligt bewust bij het team, omdat zij ook het werk doen. Zij kunnen het werk beter inschatten, waar zij verwachten tegen aan te lopen en hoeveel tijd het hun kost om het item daadwerkelijk te realiseren. Ieder teamlid heeft een eigen set kaarten met de waarde: 0,1,2,3,5,8,10,13,20,40 en 100. Plus een vraagteken(?) en mijn persoonlijke favoriet, het kopje koffie, dat is de break. Op basis van 1 voorbeelditem met de waarde 5 bijvoorbeeld kan het team inschatten hoeveel werk dit item kost. Alle teamleden kiezen voor zich hoeveel zij dit waard vinden. Iedereen een kaart? Dan worden de kaarten open op tafel gelegd, allen tegelijkertijd. Sjoemelen mag niet. Als de cijfers sterk variëren dan is dat een teken dat het item heel verschillend ingeschat wordt – dat is juist wat je snel boven water wil hebben. Bij het bespreken van dit verschil komen nogal verrassingen boven water. Maar beter nu dan pas bij de uitvoering! Vervolgens pakt iedereen zijn kaart van tafel en wordt opnieuw hetzelfde item beoordeeld. Dit gebeurt tot een vergelijkbare waarde op tafel ligt en deze wordt genoteerd. Zo gaat het team door tot het genoeg items heeft voor haar sprint.

Waarom juist nu toch Planning Poker toepassen?

Nu we meer thuis werken door Corona lijkt de uitvoering van werk toch anders uit te pakken. Waar teams veelal op een locatie werkten, wordt nu meer tot volledig remote gewerkt. Dit brengt soms meer online overleg met zich mee. Ook is er soms toch minder overleg dan op kantoor het geval was. Pair Programming kan wel online plaatsvinden, de verschillende Scrum Events ook wel. Maar het aantal tegenvallers doordat we niet meer bij elkaar zitten neemt toe. Juist daarom is het goed om juist nu vanuit de thuiswerksituatie een paar sprints terug te grijpen naar de kaarten. Want de uitdagingen kunnen nu toch anders zijn, hoe zeer het team ook gewend is om samen te werken.

Geen Planning Poker setje meer? Geen nood, wij hebben er nog een paar liggen. Vraag je setje rechts bovenin deze website aan. op = op

Vraag een setje Planning Poker aan

Ander onderwerp?

Blijf altijd op de hoogte bij The Future Group en update jouw kennis! Is dit blogbericht toch niet helemaal wat je zoekt? Navigeer dan terug naar ons blogoverzicht.

Terug naar overzicht

INNOVATION EVENT

THE WORLD IS WATCHING YOU...

15-APR

Het event
voor elke
IT'er!

Schrijf je in!
Karl Schottler

Net als Karl ook aan de slag met Planning Poker?

Vraag hier jouw set aan

Karl Schöttler, Agile Partners

DEEL DIT BERICHT IN JE NETWERK:

MEER LEZEN?

Bekijk hier alle blogs.

Alle blogs