Veranderingen in 2023 voor zzp-ers: a friendly reminder

 Inleiding

In de regelgeving omtrent zzp-er zijn er ook een aantal veranderingen waarvan het goed is om jullie hier over te informeren. We zijn alweer bijna op de helft beland van 2023, het is dan ook goed om deze veranderingen in je gedachten mee te nemen zodat o.a. de aangifte inkomstenbelasting zo optimaal mogelijk door jullie ingevuld kan worden (zelfstandig om met ondersteuning van een accountant of boekhouder).

Graag wijzen wij er je op dat het mogelijk is om via onze partner Syfers je aangifte inkomstenbelasting, de jaarrekening van een eventuele BV of de aangifte van de VPB van een eventuele BV te laten uitvoeren. Voor jou als maat binnen TFG is er een korting van toepassing.

Voor 2023 gelden de volgende belangrijkste veranderingen. Deze gelden voor alle duidelijkheid vanaf 1 januari 2023.

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag

Als je aan het urencriterium voldoet, heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Dat bedrag mag je aftrekken van je winst uit onderneming. Hierdoor betaal je minder belasting.

⚠️Het urencriterium wat is dat? Om aangemerkt te worden als ondernemer en dus voor aftrekregelingen in aanmerking te komen wordt het urencriterium toegepast. Hierbij moet je aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

  1. Je besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming(en). Onderbrak je je werk als ondernemer door je zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  2. Je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan ben je ‘startende ondernemer’ en hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde. Link naar de website van de Belastingdienst. 

Sinds 2020 wordt de hoogte van de zelfstandigenaftrek in stappen beperkt. De zelfstandigenaftrek komt in 2023 uit op € 5.030. Dat bedrag was € 6.310 in 2022.

Belastingvoordeel ondernemersaftrek gaat naar maximaal 36,93%

De ondernemersaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Onder de ondernemersaftrek vallen bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor deze aftrek moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van de MKB-vrijstelling. Tot 2020 konden zzp’ers met een hoog inkomen de ondernemersfaciliteiten aftrekken tegen het hoogste belastingtarief. Dat is veranderd met ingang van 2020. De maximale aftrek wordt afgetopt. In 2023 is het aftrekpercentage 36,93%. Daarmee is er een voorlopig einde gekomen aan de aftopping en heeft elke zzp’er evenveel belastingvoordeel bij de ondernemersaftrek.

Belastingtarieven 2023

Vanaf 2023 zijn er nog steeds twee belastingschijven. Over je belastbaar inkomen tot €73.031 betaal je 36,93% belasting, daarboven 49,5%.

Bijdrage zorgverzekeringswet daalt

Over het inkomen uit je onderneming betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Voor ondernemers geldt een verlaagd tarief ten opzichte van werknemers. Dit tarief daalt met 0,7%-punt, van 5,50% in 2022 naar 5,43% in 2023.

– Let op! De Belastingdienst berekent dit bedrag nadat je de aangifte Inkomstenbelasting hebt ingevuld. -.

Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren

Tot 2022 was de hoogte van de kinderopvangtoeslag mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Per 1 januari 2023 wordt de koppeling aan het aantal gewerkte uren losgelaten. Het maakt daarbij dus niet meer uit of je voldoende uren hebt gewerkt om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Hierdoor lopen zzp’ers met onregelmatige werktijden niet meer het risico dat zij te veel ontvangen kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen omdat zij het minimum aantal gewerkte uren niet hebben gehaald.

Kilometervergoeding gaat omhoog

De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2023 omhoog naar € 0,21. Dit was € 0,19 in 2022.  Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met je privé auto, motor of fiets. Dit is niet relevant op het moment dat sprake is van een leaseauto (eventueel verklaring geen privé gebruik in verband met de bijtelling) of gekochte auto die onderdeel uitmaakt van het ondernemingsvermogen waarbij de exploitatiekosten van deze auto aftrekbaar zijn. Voor een uitgebreide toelichting op het gebruik van een auto als ondernemer verwijs ik graag naar de whitepaper van mijn hand die je op het Onboarding platform (Skillstown) van TFG kunt vinden.

Drempelbedrag elektrische auto’s in 2023 verlaagd

Het bijtellingspercentage voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak blijft in 2023 16%, maar wat wel verandert is het drempelbedrag. Dit bedrag gaat in 2023 van €35.000 naar €30.000. Heb je bijvoorbeeld een elektrische auto van €45.000 (cataloguswaarde) op het oog? Dan tel je 16% over de eerste €30.000 (€4.800) bij het belastbaar inkomen op en over de overige €15.000 nog eens 22% (€3.300).

Belastingvoordeel voor pensioen en arbeidsongeschiktheid is maximaal 49,5%

Betaal je een premie voor een lijfrenteverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering of leg je geld in op een bankspaarrekening? Dan kun je de premie aftrekken tegen maximaal 49,5%.

DEEL DIT BERICHT IN JE NETWERK:

MEER LEZEN?

Bekijk hier alle blogs.

Alle blogs