Verplichte AOV voor ondernemers: wat moet je weten?

Via allerlei media wordt al geruime tijd gesproken over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wat moet je omtrent dit thema weten en wat is de huidige status van deze verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor je inkomen als je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan je dan een uitkering geven om van te leven. Maar een AOV is niet goedkoop en veel ondernemers hebben er geen. Daarom wil de overheid vanaf 2027 een verplichte AOV invoeren voor alle ondernemers die inkomstenbelasting betalen. Wat houdt deze verplichte AOV in en wat betekent het voor jou als ondernemer?

Wat is de verplichte AOV?

De verplichte AOV is een onderdeel van het pensioenakkoord dat de overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties hebben gesloten. Het doel is om alle werkenden in Nederland te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De verplichte AOV moet voorkomen dat ondernemers die ziek of gehandicapt worden in de bijstand belanden of afhankelijk worden van hun partner of familie. Ook moet de verplichte AOV zorgen voor een eerlijker speelveld tussen ondernemers en werknemers, omdat ondernemers zonder AOV goedkoper zijn voor opdrachtgevers.

De verplichte AOV gaat waarschijnlijk in 2027 in werking. De precieze regels en voorwaarden zijn nog niet bekend, maar dit zijn de hoofdlijnen van het plan:

  • De verplichte AOV geldt voor alle ondernemers die inkomstenbelasting betalen, inclusief meewerkende echtgenoten. Er komt waarschijnlijk een uitzondering voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) en parttime ondernemers die ook in loondienst werken.
  • De verplichte AOV keert uit vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Het eerste jaar moeten ondernemers zelf hun inkomensverlies opvangen, bijvoorbeeld met spaargeld of een andere verzekering.
  • De maximale uitkering bij arbeidsongeschiktheid is €1.650 bruto per maand, ongeacht het inkomen of de vaste lasten van de ondernemer. De hoogte van de uitkering hangt af van het arbeidsverleden en het percentage arbeidsongeschiktheid.
  • De premie die ondernemers moeten betalen is afhankelijk van hun inkomen en wordt naar verwachting gemiddeld €225 bruto per maand. Deze premie is aftrekbaar van de belasting. Deze premie zal naar verwachting ook verschillen
  • Er komt een acceptatieplicht voor verzekeraars, zodat ze geen ondernemers kunnen weigeren op basis van risico, leeftijd of beroep.
  • Ondernemers die al een eigen AOV hebben of er zelf een willen afsluiten, hoeven niet mee te doen aan de verplichte AOV. Ze moeten dan wel kunnen aantonen dat hun eigen AOV minstens dezelfde dekking biedt als de verplichte AOV.

De voordelen van een verplichte AOV zijn samengevat: alle werkenden in Nederland zijn beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dat zorgt voor minder risico’s en lagere kosten voor de samenleving. Daarnaast hebben ondernemers meer financiële zekerheid als werken even niet lukt. Bovendien kunnen verzekeraars groepen van ondernemers dan niet meer uitsluiten. Bijvoorbeeld ondernemers met een risicovol beroep. Er zijn ook nadelen te onderkennen: de €225 kan ook hoger worden aangezien dit voorlopig een schatting is, hierdoor kunnen groepen van ondernemers financieel in de knel komen. Anderen vinden vanuit principieel oogpunt dat ondernemers zelf verantwoordelijk zijn een oplossing te zoeken om risico’s te verkleinen.

Wat kun je nu doen als ondernemer?

Hoewel de verplichte AOV pas over een paar jaar ingaat, is het verstandig om nu al na te denken over hoe je je financieel beschermt tegen arbeidsongeschiktheid. Je weet immers nooit wat er kan gebeuren waardoor je (tijdelijk) niet meer kunt werken. Bovendien kun je nu nog profiteren van een lagere premie als je een eigen AOV afsluit, zeker als je kiest voor een vaste lage premie. Een eigen AOV biedt je ook meer zekerheid en flexibiliteit dan de verplichte AOV, omdat je zelf kunt bepalen hoe hoog je uitkering is, hoe lang je wachttijd is en welke voorwaarden er gelden.

Er zijn verschillende aanbieders van AOV’s voor ondernemers, met elk hun eigen voordelen en nadelen. Het is belangrijk om goed te vergelijken en te kiezen voor een AOV die past bij jouw situatie, wensen en budget. Je kunt hiervoor gebruikmaken van online tools, advies inwinnen bij een expert of zelf onderzoek doen.

Conclusie

De verplichte AOV voor ondernemers is een maatregel die bedoeld is om alle werkenden in Nederland te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De verplichte AOV gaat waarschijnlijk in 2027 in en heeft een beperkte dekking en een relatief hoge premie. De precieze regels en het exacte moment waarop de verplichte AOV in werking treedt is nog niet bekend.

Ondernemers die al een eigen AOV hebben of er zelf een willen afsluiten, hoeven niet mee te doen aan de verplichte AOV. Het is verstandig om nu al na te denken over hoe je je financieel beschermt tegen arbeidsongeschiktheid, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Een eigen AOV biedt je meer zekerheid en flexibiliteit dan de verplichte AOV. Er zijn verschillende aanbieders van AOV’s voor ondernemers, dus vergelijk goed en kies voor een AOV die past bij jouw situatie, wensen en budget.

DEEL DIT BERICHT IN JE NETWERK:

MEER LEZEN?

Bekijk hier alle blogs.

Alle blogs